Chuyên mục

Pháp âm mới

NGHI CÚNG LINH theo Nghi lễ Bình Định


media player here

Các pháp âm khác:

VU LAN CA – Nhạc và lời: Lưu Kha

Ngày đăng: 31.07.2016

Chân Nguyên

Ngày đăng: 18.10.2013

Phật đang trong ta

Ngày đăng: 18.10.2013

Tình khúc Vu Lan

Ngày đăng: 30.06.2013

Phật học thường thức

Ngày đăng: 10.03.2012