Chuyên mục

Pháp âm mới

Kinh Tạp A Hàm – Bài 04 – Thầy Phước Tịnh


Video Clip

Kinh Tạp A Hàm – Bài 04 – Thầy Phước Tịnh

Dạy tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Hoa Kỳ.

Các pháp âm khác: