Chuyên mục

Pháp âm mới

Hội thảo Giáo dục Phật giáo Quốc tế tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Hoa Kỳ – phần 03


Video Clip

Hội thảo Giáo dục Phật giáo Quốc tế tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Hoa Kỳ – phần 03.

Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc – www.bodephatquoc.org

Hội thảo Giáo dục Phật giáo Quốc tế – Biên soạn Giáo trình Phật học song ngữ Anh – Việt, từ ngày 7 đến 10 / 6 / 2018

Các pháp âm khác: