Chuyên mục

Pháp âm mới

Danh mục - Mới cập nhật
Danh mục - MP3

DIỆU HẠNH QUAN ÂM – Lời: Thích Huyền Châu, Nhạc: Phương Nguyễn

Cập nhật: 12.01.2017 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

VU LAN CA – Nhạc và lời: Lưu Kha

Cập nhật: 31.07.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

PHẬT SỬ CA – Lời: Thích Huyền Châu, Nhạc: Phương Nguyễn

Cập nhật: 05.05.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

CÁC BÀI TÁN THÔNG DỤNG theo nghi lễ Bình Định

Cập nhật: 06.01.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

NGHI CÚNG LINH theo Nghi lễ Bình Định

Cập nhật: 06.01.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

NGHI CÚNG CÔ HỒN theo Nghi lễ Bình Định

Cập nhật: 06.01.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

PHẬT ĐẢN CA – Nhạc và lời: Lưu Ka

Cập nhật: 26.12.2015 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

CHÚ LĂNG NGHIÊM – Tụng theo Nghi lễ Bình Định

Cập nhật: 21.11.2015 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Đức Thế Tôn Giáng Trần – Nhạc và lời Lưu Ka

Cập nhật: 19.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Lâm Tỳ Ni Hồi Sinh – Nhạc và lời Lưu Ka

Cập nhật: 19.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Chân Nguyên

Cập nhật: 18.10.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Phật đang trong ta

Cập nhật: 18.10.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Tình khúc Vu Lan

Cập nhật: 30.06.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bài giảng Khóa tu lần thứ 11 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 10.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bài giảng Khóa tu lần thứ 09 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 10.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bài giảng Khóa tu lần thứ 10 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 10.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bài giảng Khóa tu lần thứ 07 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 10.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Bài giảng Khóa tu lần thứ 06 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 10.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Kinh A Di Đà giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Kinh Kim Cang giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Duy Thức Học – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Ý Nghĩa Nghi Thức Sám Hối Hồng Danh – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Kinh Địa Tạng giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Kinh Pháp Bảo Đàn giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Những bài giảng pháp Khóa tu lần thứ 03 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Kinh Phổ Môn giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 09.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Những bài giảng pháp Khóa tu lần thứ 02 tại Chùa Phước Long, Bình Định

Cập nhật: 08.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Kinh Dược Sư giảng thuật – Thích Huyền Châu

Cập nhật: 08.06.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Phật học thường thức

Cập nhật: 10.03.2012 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Danh mục - Video

Trong vòng sinh diệt – Thiền sư Ajahn Chah

Cập nhật: 25.03.2019 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Luận Đại Thừa Trăm Pháp – Bài 20 (hết) – Thầy Huyền Châu

Cập nhật: 23.10.2018 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Luận Đại Thừa Trăm Pháp – Bài 19 – Thầy Huyền Châu

Cập nhật: 23.10.2018 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Luận Đại Thừa Trăm Pháp – Bài 18 – Thầy Huyền Châu

Cập nhật: 23.10.2018 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Luận Đại Thừa Trăm Pháp – Bài 17 – Thầy Huyền Châu

Cập nhật: 23.10.2018 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

LN Bo De Phat Quoc 021318 2

Cập nhật: 18.03.2018 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Hoa Khai Kiến Phật – Phần 3/3

Cập nhật: 28.02.2018 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Hoa Khai Kiến Phật – Phần 2/3

Cập nhật: 28.02.2018 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Hoa Khai Kiến Phật – Phần 1/3

Cập nhật: 28.02.2018 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Luận Đại Thừa Trăm Pháp – Bài 16 – Thầy Huyền Châu

Cập nhật: 20.12.2017 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Luận Đại Thừa Trăm Pháp – Bài 15 – Thầy Huyền Châu

Cập nhật: 20.12.2017 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Luận Đại Thừa Trăm Pháp – Bài 14 – Thầy Huyền Châu

Cập nhật: 20.12.2017 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Kinh Tạp A Hàm – Bài 06 – Thầy Phước Tịnh

Cập nhật: 07.11.2017 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thầy Thích Phước Tịnh

Kinh Tạp A Hàm – Bài 05 – Thầy Phước Tịnh

Cập nhật: 07.11.2017 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thầy Thích Phước Tịnh

Kinh Tạp A Hàm – Bài 04 – Thầy Phước Tịnh

Cập nhật: 07.11.2017 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thầy Thích Phước Tịnh

Kinh Tạp A Hàm – Bài 03 – Thầy Phước Tịnh

Cập nhật: 07.11.2017 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thầy Thích Phước Tịnh

Kinh Tạp A Hàm – Bài 1 – Thầy Phước Tịnh

Cập nhật: 07.11.2017 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thầy Thích Phước Tịnh

Phật Giáo Nhật Bản (Bài 11) – Thầy Nguyên Tâm

Cập nhật: 13.10.2017 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thầy Thích Nguyên Tâm

Phật Giáo Nhật Bản (Bài 10) – Thầy Nguyên Tâm

Cập nhật: 13.10.2017 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thầy Thích Nguyên Tâm

Thích Huyền Châu – ĐẠI HIẾU THÍCH CA – phần 3/3 (hết)

Cập nhật: 21.09.2017 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – ĐẠI HIẾU THÍCH CA – phần 2/3

Cập nhật: 21.09.2017 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – ĐẠI HIẾU THÍCH CA – phần 1/3

Cập nhật: 21.09.2017 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Luận Đại Thừa Trăm Pháp – Bài 13 – Thầy Huyền Châu

Cập nhật: 22.07.2017 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Luận Đại Thừa Trăm Pháp – Bài 12 – Thầy Huyền Châu

Cập nhật: 22.07.2017 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Luận Đại Thừa Trăm Pháp – Bài 11 – Thầy Huyền Châu

Cập nhật: 22.07.2017 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Phật Giáo Nhật Bản (Bài 9) – Thầy Nguyên Tâm

Cập nhật: 10.07.2017 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thầy Thích Nguyên Tâm

Phật Giáo Nhật Bản (Bài 8) – Thầy Nguyên Tâm

Cập nhật: 10.07.2017 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thầy Thích Nguyên Tâm

Danh mục - Kinh tụng
Danh mục - Nhạc

Thích Huyền Châu – Hoa Khai Kiến Phật – Phần 3/3

Cập nhật: 28.02.2018 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Hoa Khai Kiến Phật – Phần 2/3

Cập nhật: 28.02.2018 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – Hoa Khai Kiến Phật – Phần 1/3

Cập nhật: 28.02.2018 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – ĐẠI HIẾU THÍCH CA – phần 3/3 (hết)

Cập nhật: 21.09.2017 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – ĐẠI HIẾU THÍCH CA – phần 2/3

Cập nhật: 21.09.2017 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

Thích Huyền Châu – ĐẠI HIẾU THÍCH CA – phần 1/3

Cập nhật: 21.09.2017 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

VỀ CHÙA PHƯỚC LONG – Nhạc và lời: Phương Nhã Ka

Cập nhật: 03.03.2017 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

PHƯỚC LONG GIÀ LAM – Nhạc và lời: Phương Nhã Ka

Cập nhật: 03.03.2017 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

DIỆU HẠNH QUAN ÂM – Lời: Thích Huyền Châu, Nhạc: Phương Nguyễn

Cập nhật: 12.01.2017 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

VU LAN CA – Nhạc và lời: Lưu Kha

Cập nhật: 31.07.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

PHẬT SỬ CA – Lời: Thích Huyền Châu, Nhạc: Phương Nguyễn

Cập nhật: 05.07.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

PHẬT SỬ CA – Lời: Thích Huyền Châu, Nhạc: Phương Nguyễn

Cập nhật: 05.05.2016 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Thích Huyền Châu

PHẬT ĐẢN CA – Nhạc và lời: Lưu Ka

Cập nhật: 26.12.2015 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

NIỀM VUI VU LAN – Nhạc và lời Phương Nhã Ka, trình bày Tốp ca Nam và Nữ

Cập nhật: 28.07.2015 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

ÂM VANG VU LAN – Nhạc và lời Phương Nhã Ka, trình bày Tốp ca nữ

Cập nhật: 22.07.2015 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

NƯỚC MẮT HẠNH PHÚC – Nhạc và lời Phương Nhã Ka

Cập nhật: 24.08.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Nhạc Phật giáo tổng hợp

Cập nhật: 10.06.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Nhạc Thiền Không Lời

Cập nhật: 12.05.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Tuyển tập nhạc Phật giáo Việt Nam

Cập nhật: 09.05.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

LỄ HỘI THÁNG TƯ – Nhạc và lời Lưu Ka – PNK trình bày

Cập nhật: 25.03.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Karaoke_Nhạc Phật Giáo

Cập nhật: 23.01.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

ĐÊM CUỐI CÙNG – Nhạc và lời Lưu Ka – PNK trình bày

Cập nhật: 21.01.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

BẾN HƯ VÔ – Melody – Nhạc và lời Lưu Ka

Cập nhật: 20.01.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

ĐỒNG VỌNG VU LAN – Nhạc và Lời Lưu Ka – Nhạc sỹ Nguyễn Xuân Lưu

Cập nhật: 02.01.2014 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

LỄ HỘI THÁNG TƯ – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Huy Bảo

Cập nhật: 26.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Ký Ức Phật Đản Sanh – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Bảo Phương

Cập nhật: 23.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Nương Tựa Để Trở Về – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Khắc Nguyễn

Cập nhật: 20.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

THÀNH CA TỲ LA VỆ – Nhạc và lời Lưu Ka – Ca sỹ Bích Phượng

Cập nhật: 19.12.2013 | Lượt nghe: 857 | Lượt tải: 135

Danh mục - Khóa tu